Om BROSYS  
 

BROSYS startade sin verksamhet under våren 2003 med målsättningen att utveckla 3D tekniken vid dimensionering och klassning av broar

Efter att ha jobbat i många år i brokonstruktions-branschen med 3D-analyser av broar så har vi byggt upp ett ganska unikt kunnande kring analys och dimensionering av komplicerade brokonstruktioner.

Den nya tekniken med 3D-modeller ökar möjligheten att optimera brokonstruktionen men skapade också problem vid dimensioneringen, bl.a. så ger 3D-modellerna mycket större informationsmängd och detta kräver ett nytt sätt att hantera detta.

Klassningsberäkningar och dispensärenden har blivit något av en specialitet där beräkningsrutiner och egenutvecklade programvaror tagits fram för att snabbt kunna ge A/B-värden och kunna ge underlag för fordonsdispenser.

Vårt egenutvecklade system TungTransport har blivit en succé och används numera för fler och fler dispensanalyser.

 

 Egenfrekvensanalyser